top of page

Поверителност на данните

Личните данни, които предоставяте онлайн и на живо, както и информацията, споделена по време на консултациите с психолог, остават изцяло конфиденциални, не се споделят с никакви трети лица и не се използват за маркетингови цели.

При сведения за нарушаване на тази поверителност, можете да сигнализирате на Дружеството на психолозите в Република България, използвайки регистрационния код BG RP 2657 – 2634 (6001).

bottom of page