top of page
  • Снимка на автораРеджина Господинова

Детски групи за развитие 2022-2023


Стартира записването за детски групи за социално и емоционално развитие за учебната година 2022/2023-та. Целта на групите е да компенсират вредите в социален и емоционален аспект от изолацията на децата през последните две години и да насърчат развитието на социални умения и капацитет за справяне със собствени и чужди емоции.


Защо децата имат нужда от групи за развитие?

Порастването е процес, който съвсем естествено поставя предизвикателства пред децата, заради промените, през които те преминават, и новите уроци, които трябва да научат за кратко време. Последните две години на кризи поставиха допълнителни препятствия пред развитието на всички деца по света. Затова и все повече родители разпознават нуждата да осигурят на своите деца възможно най-много ресурси за справяне, помагайки им един ден да се превърнат в добре социализирани, зрели, продуктивни възрастни хора.


Как може такава група да подпомогне социалното и емоционално развитие на детето?

Динамиката в специализирана и малка група дава възможност на децата да учат нови начини за създаване и заздравяване на социални връзки, решаване на конфликти и общуване. Това се случва чрез груповите и ролеви игри, които са естествен метод за преработка на напрежение, негативни емоции, страхове и притеснения при децата. Работата в група позволява на подрастващите да откриват и ''упражняват'' нови начини за справяне с емоциите от вътрешния свят и реалните ситуации във външния.


За каква възраст са предназначени групите?

Групите са подходящи за деца на възраст от 5 до 12 години. Децата се разделят спрямо възрастта си:

  • 5-6 години;

  • 7-9 години;

  • 10-12 години.


Как протичат груповите срещи?

Всяка група е затворена – т.е. във всяка среща участват едни и същи деца, между 4 и 6 на брой. Групите имат три фази:

  • Опознаване и усвояване правилата на групата - децата са ангажирани в групови игри, в които трябва да си сътрудничат, да спазват правила и да се редуват, да уважават границите и реакциите на останалите участници. В този процес те се опознават едно друго и активно участват в определянето на правилата на групата, за да се гарантира тяхното спокойствие в нея и да се насърчи способността им да уважават правила.

  • Ролеви игри - децата, насърчавани от водещия групата психолог, разработват сюжети на ролеви игри, които след това изиграват. Психологът се грижи за това всяко дете да участва в решението за сюжета на играта, да избере своята роля и да успее да направи компромис с желанията на другите. В самата ролева игра всяко дете заема роля, която само е избрало, и която следователно е важна и полезна за него – чрез играта ,,наужким‘‘ то има възможност да усвои нови социални роли и начини на поведение, които да приложи в реалния живот.

  • Затваряне на групата – в последните срещи децата отново са ангажирани в групови дейности за затвърждаване на наученото; чрез творчески задачи те ,,произвеждат‘‘ материали, с които да запомнят случилото се в групата и да се разделят с нея по позитивен начин.

Кога са срещите?

Груповите срещи се състоят всяка седмица, по едно и също време, уговорено предварително с родителите, според индивидуалните им възможности. Всяка среща трае 90 минути.


Кога стартират групите?

В началото на месец октомври 2022г.


Къде се провеждат групите?

Ул. Гладстон 18, ет.1, гр. Пловдив в Психотерапевтично пространство ‚,Фрагменти‘‘.


Колко време продължава групата?

Групите са разделени на две части (два срока). Първият срок продължава от м. октомври до м. януари включително. В края на месец януари се провеждат срещи с родителите, на които се решава дали групата да продължи и втория срок. Вторият срок продължава от м. февруари до м. май включително.


Каква е цената на групата?

Участието в групите се заплаща чрез месечни такси. Една месечна такса е 80лв. и се заплаща в началото на месеца. Всеки месец се състоят 4 или 5 срещи (в зависимост от деня на срещите).


Как става записването в група?

Желаещите родители могат да изпратят заявка за записване на следния линк: https://forms.gle/XHkGJr7JoDPtvkrw5

или да се обадят на телефон 0894421394.


Преди детето да бъде включено в група се провежда първоначална среща с родител(и), без присъствието на детето. След това се провежда и кратка среща детето. Цената за тези предварителни срещи е общо 20лв. и се приспада от първата месечна такса, ако детето бъде записано в група.405 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commenti


bottom of page